سده: سده ۶ - سده ۷ - سده ۸
دهه: ۶۲۰  ۶۳۰  ۶۴۰  ۶۵۰  ۶۶۰  ۶۷۰  ۶۸۰ 
سال: ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ - ۶۵۱ - ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴

۶۵۱ (قمری)، ششصد و پنجاه و یکمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سوم مارس سال ۱۲۵۳ میلادی است.

رویدادها

مناسبت‌ها

زادگان

درگذشتگان