سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۳۹۰  ۴۰۰  ۴۱۰  ۴۲۰  ۴۳۰  ۴۴۰  ۴۵۰ 
سال: ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ - ۴۲۵ - ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸

۴۲۵ (قمری)، چهارصد و بیست و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دوم دسامبر سال ۱۰۳۳ میلادی است.

رویدادها

مناسبت‌ها

زادگان

درگذشتگان

وابسته