سده: سده ۳ - سده ۴ - سده ۵
دهه: ۳۲۰  ۳۳۰  ۳۴۰  ۳۵۰  ۳۶۰  ۳۷۰  ۳۸۰ 
سال: ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ - ۳۵۲ - ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵

۳۵۲ (قمری)، سیصد و پنجاه و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با چهارم فوریه سال ۹۶۳ میلادی است.

رویدادها

مناسبت‌ها

زادگان

درگذشتگان

وابسته