گودموندیت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری از واژة محل گودمون (Gudmund) در سوئد اقتباس گردیده‌است.
نام دیگر Gudmundite
فرمول شیمیایی FeSbS
ترکیب شیمیایی محلول در اسید نیتریک Fe:۲۶٫۸۳٪ Sb:۵۷٫۷۶٪ S:۱۵٫۴۱٪
رده بندی سولفور
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری منشوری - ماکله
شکل ظاهری بلوری - آگرگاتهای بلوری کمیاب است و بیشتر در آلمان غربی، سوئد، نروژ، چک اسلواکی، ژاپن، استرالیا و ترکیه
رنگ سفیدنقره ای
رنگ خاکه سیاه
سختی موس ۴
وزن مخصوص ۶٫۷۲
رخ ندارد
جلا فلزی
شکستگی نامنظم
شفافیت کدر(اپاک)
خاصیت مغناطیسی ندارد
پاراژنز سختی و میزان Sbآرسنوپیریت- استیبین- پیروتیت- آرسنوپیریت و غیره
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل هیدروترمال
محل پیدایش ترکیه

گودموندیت (به انگلیسی: Gudmundite) با فرمول شیمیایی FeSbS از مجموعه کانی هاست و از واژة محل گودمون (Gudmund) در سوئد اقتباس گردیده‌است. محلول در اسید نیتریک Fe:۲۶٫۸۳٪ Sb:۵۷٫۷۶٪ S:۱۵٫۴۱٪ برای اولین بار در ترکیه کشف شد و از نظر شکل بلور: منشوری - ماکله، رنگ: سفیدنقره ای، شفافیت: کدر(اپاک)، شکستگی: نامنظم، جلا: فلزی، رخ: ندارد، سیستم تبلور: مونوکلینیک و در رده‌بندی سولفور است همچنین خاصیت مغناطیسی ندارد و منشأ تشکیل آن هیدروترمال است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن سختی و میزان Sbآرسنوپیریت- استیبین- پیروتیت- آرسنوپیریت و غیره است ، از نظر ژیزمان بلوری - آگرگاتهای بلوری کمیاب است و بیشتر در آلمان غربی، سوئد، نروژ، چک اسلواکی، ژاپن، استرالیا و ترکیه یافت می‌شود.

جستارهای وابسته

منبع