گنج بیینا (به انگلیسی:) دومین گنج بزرگ یافته شده در اروپاست که تاریخ آن به ما قبل تاریخ باز می‌گردد.

گنج مجموعه‌ای است که از اشیای با ارزشی تشکیل شده و معملولا پنهان یا گم‌کشده است. گنج در باستان‌شناسی، به اکتشافی گفته می‌شود که در یک مکان حداقل دو قطعهٔ نقدی یافت شود.

گنج‌های مدفون

قسمت عمده‌ای از گنج‌ها به صورت مدفون شده در زمین هستند که این خود به دو دلیل عمده است:

  • پنهان کردن گنج توسط افراد
  • مدفون شدن گنج در طی سالیان متمادی

نقشهٔ گنج

نقشهٔ گنج، نقشه ایست که در آن محل یک گنج، معدن و یا راز باارزشی مشخص شده است.

جستارهای وابسته