گنتوم
Gnetum gnemon BotGardBln1105C.JPG
گنتوم، Gnetum
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: گیاه
رده: گنتوم‌تباران
راسته: Gnetales
تیره: Gnetaceae
سرده: Gnetum

گنتوم (نام علمی: Gnetum) نام یک سرده از division بازدانگان است.