یک کیربند خاردار که مانع نعوظ در مرد و در نتیجه انجام خودارضایی توسط وی می‌شده است.

کیربَند یا حلقه ضد آلودگی یک ابزار ضد جلق است که در قرن ۱۸ اختراع شد. این ابزار که حلقه ای است خاردار، مانع از آن می‌شود که کیر به طور ناخواسته شق شود و در نتیجه فرد نمی‌تواند خودارضایی کند. این تنها یکی از ابزارهای به جا مانده از دوره ویکتوریا است که برای ممانعت از خودارضایی و احتلام، آنچه در آن دوران بیماری تلقی می‌شد، اختراع شده بود.