Jūdī, Cudi, Cûdî, Qardū
نمای کوه
ارتفاع ۲٬۰۸۹ متر (۶٬۸۵۴ پا)
مکان
مکان استان شرناق, ناحیه آناتولی جنوب شرق, ترکیه
رشته‌کوه آناتولی
مختصات

کوه جودی کوهی است در شرق ترکیه که بر پایهٔ باور مسلمانان و مسیحیان و یهودیان مکان فرود کشتی نوح پس از طوفان است. در این کشتی جفت جفت از هر حیوانی که در این جهان بوده گرد امده بود.


نگارهٔ زیر جسمی چوبی غول‌پیکر پنج هزارساله‌ای را در ناحیه این کوه نشان می‌دهد که گمان می‌رود کشتی نوح باشد اما این هنوز مشخص نیست