کنعانیسم یک جنبش فرهنگی و ایدئولوژیکی بود که در سال ۱۹۳۹ به وجود آمد و در دهه ۱۹۴۰ میان یهودیان فلسطین در اوج بود. این جنبش به شدت بر هنر اسرائیس، ادبیات اسرائیلی و اندیشه سیاسی و روانی اسرائیل تأثیر گذاشت. معتقدان به آن کنعانیست (به زبان عبری: הכנענים) خوانده می‌شدند. نام اولیه این جنیس «کنسول برای ائتلاف جوانان عبری» (به زبان عبری: הוועד לגיבוש הנוער העברי) بود؛ کنعانیسم در اصل اصطلاح تحقیرآمیز بود. اکثریت اعضای آن عضو سازمان نظامی ملی در سرزمین اسرائیل یا لحی بود، و هیچگاه بیشتر از ۲۴ عضو رسمی پیدا نکرد اگرچه به عده زیادی تأثیرگذار بود. این گروه در واقع به دنبال ایجاد یک ملت عبری (نه یک ملت یهودی) بود و به دنبال پذیرش اعراب بود و یهودیت و اسلام را نوعی دیدگاه عقب‌مانده و قرون وسطایی تلقی می‌کرد.

  • Wikipedia contributors, "Canaanism," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed June 18, 2014).

  • Ron Kuzar, from Hebrew and Zionism: A Discourse Analytic Cultural Study (Mounton De Gruyter, 2001), pages 12-14 and 197-202. Retrieved 22-11-2013.
  • Uri Avnery, Haaretz, Dec. 27, 2007. Retrieved 22-11-2013.
  • Boas Evron, from The Jerusalem Quarterly, Number 44, Fall 1987, ISSN 0334-4800, and also published in revised form as Chapter 11 of the author's book Jewish State or Israeli Nation? (Indiana University Press, 1995) a translation from the Hebrew of Haheshbon Haleumi (1988). Retrieved 22-11-2013.