کلومبیت
تصویری از کلومبیت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری گاه بر حسب داشتن انکلوزیون دارای خاصیت رادیواکتیویته‌است. ازنام قدیمی(Nb(Columbium گرفته شده‌است.
نام دیگر Columbite
فرمول شیمیایی (FeMn)(NbTa)2O6
ترکیب شیمیایی از سری ایزومرفیک - نیوبیت - تانتالیت
رده بندی اکسید
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری منشوری - پهن و کوتاه
شکل ظاهری فراوان است و بیشتر در آلمان غربی، سوئد، نروژ، روسیه، موزامبیک،
رنگ قهوه‌ای سیاه - سیاه
رنگ خاکه قهوه‌ای سیاه -قهوه‌ای
سختی موس ۶
وزن مخصوص ۵٫۲-۶
رخ خوب - مطابق با ناکامل - مطابق با
جلا شیشه‌ای - چرب - نیمه فلزی
شکستگی صدفی - نامساوی
شفافیت غیر شفاف
پاراژنز تانتالیت- اسپودومن- کاسیتریت- بریل- توپاز
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل پگماتیتی - آبرفتی
محل پیدایش گروئنلند
کاربرد منبع اصلی و مهم Nb,Ta

کلومبیت (به انگلیسی: Columbite) با فرمول شیمیایی (FeMn)(NbTa)2O6 از مجموعه کانی هاست و گاه بر حسب داشتن انکلوزیون دارای خاصیت رادیواکتیویته‌است. ازنام قدیمی(Nb(Columbium گرفته شده‌است. از سری ایزومرفیک - نیوبیت - تانتالیت برای اولین بار در گروئنلند کشف شد و از نظر شکل بلور: منشوری - پهن و کوتاه، رنگ: قهوه‌ای سیاه - سیاه، شفافیت: غیر شفاف، شکستگی: صدفی - نامساوی، جلا: شیشه‌ای - چرب - نیمه فلزی، رخ: خوب - مطابق با ناکامل - مطابق با، سیستم تبلور: ارترومبیک و در رده‌بندی اکسید است و منشأ تشکیل آن پگماتیتی - آبرفتی است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن تانتالیت- اسپودومن- کاسیتریت- بریل- توپاز است کاربرد آن: منبع اصلی و مهم Nb,Ta، از نظر ژیزمان فراوان است و بیشتر در آلمان غربی، سوئد، نروژ، روسیه، موزامبیک، یافت می‌شود.

جستارهای وابسته