کلوستالیت
تصویری از کلوستالیت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری نام آن از محل Clausthal درنزدیکی لورنز در آلمان غربی گرفته شده‌است.
نام دیگر Clausthalite
فرمول شیمیایی PbSe
ترکیب شیمیایی محلول در HNO3 , H2SO4 Pb:۷۲٫۳۴٪ Se:۲۷٫۶۶٪ با انکلوزیون‌های Hg,Co,Cu
رده بندی سلنیور
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری ناشناخته
شکل ظاهری دانه‌ای - قطعه‌ای کمیاب است و بیشتر در آلمان، چک اسلواکی، آرژانتین، بولیوی و سوئد
رنگ خاکستری سربی کمی متمایل به آبی
رنگ خاکه خاکستری-سیاه
سختی موس ۲٫۵-۳
وزن مخصوص ۸٫۲۸
رخ کامل - مطابق با سطح
جلا فلزی
شفافیت کدر(اپاک)
پاراژنز گالن - اکتائیت- تیه مانیت و سلنیورهای دیگر
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل هیدروترمال
محل پیدایش آلمان غربی

کلوستالیت (به انگلیسی: Clausthalite) با فرمول شیمیایی PbSe از مجموعه کانی هاست و نام آن از محل Clausthal درنزدیکی لورنز در آلمان غربی گرفته شده‌است. محلول در HNO3 , H2SO4 Pb:۷۲٫۳۴٪ Se:۲۷٫۶۶٪ با انکلوزیون‌های Hg,Co,Cu برای اولین بار در آلمان غربی کشف شد و از نظر شکل بلور: ناشناخته، رنگ: خاکستری سربی کمی متمایل به آبی، شفافیت: کدر(اپاک)، جلا: فلزی، رخ: کامل - مطابق با سطح، سیستم تبلور: مکعبی و در رده‌بندی سلنیور است و منشأ تشکیل آن هیدروترمال است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن گالن - اکتائیت- تیه مانیت و سلنیورهای دیگر است ، از نظر ژیزمان دانه‌ای - قطعه‌ای کمیاب است و بیشتر در آلمان، چک اسلواکی، آرژانتین، بولیوی و سوئد یافت می‌شود.

جستارهای وابسته