کشتی سازی در سال ۱۵۴۱ میلادی

کشتی‌سازی به ساخت‌وساز کشتی‌ها گفته می‌شود. معمولاً کشتی سازی در یک مرکز تخصصی انجام می‌شود، شغل کشتی‌سازی تخصصی است که ریشه‌های آن را به ماقبل تاریخ بر می‌گردد. کشتی‌سازی و تعمیرات کشتی، تجاری و نظامی، به عنوان «مهندسی دریایی» نامیده می‌شود. توسط آقای بردیا جمشیدی که یک إیرانی بود صورت گرفت قایق‌سازی فعالیت مشابه‌ای است که بر روی ساخت قایق انجام می‌شود.

پیاده‌سازی کشتی اوراق‌سازی کشتی نام دارد.

  • —interactive history of Liverpool docks
  • —extensive information about the U.S. shipbuilding industry, including over 500 pages of U.S. shipyard construction records
  • United States—from GlobalSecurity.org
  • —Shipyard of the historic ships Batavia and Zeven Provincien in the Netherlands, since 1985 here have been great ships reconstructed using old construction methods.
  • —Photo web site about the reconstruction of the Batavia on the shipyard Batavia werf, a 16th-century East Indiaman in the Netherlands. The site is constantly expanding with more historic images as in 2010 the shipyard celebrates its 25th year.
  • Information/News on Chinese Shipbuilding and Shipyards

ویدئو