برمکریپتونروبیدیم
Ar

Kr

Xe
ظاهر
Colorless gas, exhibiting a whitish glow when placed in a high voltage electric field


Spectral lines of Krypton
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد کریپتون، Kr، 36
تلفظ به انگلیسی ‎/ˈkrɪptɒn/‎ KRIP-ton
نام گروهی برای عناصر مشابه گازهای نجیب
گروه، دوره، بلوک ۱۸۴, p
جرم اتمی استاندارد 83.798 g·mol
آرایش الکترونی [Ar] 3d 4s 4p
الکترون به لایه 2, 8, 18, 8
ویژگی‌های فیزیکی
حالت گاز
چگالی (0 °C, 101.325 kPa)
3.749 g/L
چگالی مایع در نقطه جوش 2.413 g·cm
نقطه ذوب 115.79 K, -157.36 °C, -251.25 °F
نقطه جوش 119.93 K, -153.22 °C, -244.12 °F
نقطه سه‌گانه 115.775 K (-157°C), 73.2 kPa
نقطه بحرانی 209.41 K, 5.50 MPa
گرمای هم‌جوشی 1.64 kJ·mol
گرمای تبخیر 9.08 kJ·mol
ظرفیت گرمایی 5R/2 = 20.786 J·mol·K
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 59 65 74 120    
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 2
الکترونگاتیوی 3.00 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 1350.8 kJ·mol
دومین: 2350.4 kJ·mol
سومین: 3565 kJ·mol
شعاع کووالانسی 116±4 pm
شعاع واندروالانسی 202 pm
متفرقه
ساختار کریستالی cubic face-centered
مغناطیس دیامغناطیس
رسانایی گرمایی (300 K) 9.43x10  W·m·K
سرعت صوت (gas, 23 °C) 220, (liquid) 1120 m/s
عدد کاس 7439-90-9
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های کریپتون
ایزوتوپ NA نیم‌عمر DM DE (MeV) DP
Kr 0.35% Kr ایزوتوپ پایدار است که 42 نوترون دارد
Kr syn 35.04 h ε - Br
β 0.604 Br
γ 0.26, 0.39, 0.60 -
Kr 2.25% Kr ایزوتوپ پایدار است که 44 نوترون دارد
Kr trace 2.29×10 y ε - Br
γ 0.281 -
Kr 11.6% Kr ایزوتوپ پایدار است که 46 نوترون دارد
Kr 11.5% Kr ایزوتوپ پایدار است که 47 نوترون دارد
Kr 57% Kr ایزوتوپ پایدار است که 48 نوترون دارد
Kr syn 10.756 y β 0.687 Rb
Kr 17.3% Kr ایزوتوپ پایدار است که 50 نوترون دارد

کریپتون (Krypton) عنصر شیمیایی با نشانهٔ Kr ، عدد اتمی 36 ، جرم اتمی 83.80 ، شش ایزوتوپ پایدار و چند ایزوتوپ ساختگی پرتوزا دارد . از گروه گاز های نجیب و تناوب چهارم جدول تناوبی ، گازی است بی رنگ ، بی بو و 1.18 مرتبه از هوا سنگین تر است . نام آن از واژهٔ کریپتوس (kryptos به معنای مخفی) گرفته شده است؛ زیرا مدت زیادی کشف نشده باقی مانده بود . قابل سوختن و سمی نیست. در دمای نیتروژن مایع بر اثر تخلیه الکتریکی با فلوئور ترکیب می شود و KrF۲ و KrF۴ می دهد که در دمای معمول تجزیه می شود . به میزان 0.0108 درصد هوا را تشکیل می دهد و بر اثر تخلیهٔ الکتریکی ، نور بنفش کم رنگ ایجاد می کند.

محتویات

تهیه

از تقطیر جزء به جزء هوای مایع.

کاربرد

برای پر کردن لامپ های فلوئورسنت ، لامپ های معمولی برق ، لامپ های ویژه دیگر ، لیزر و عکسبرداری با سرعت زیاد.

نگارخانه