کرنریت
تصویری از کرنریت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری از نام کانی شناس مجارستانی J.A.Krenner مشتق شده‌است.
نام دیگر Krennerite
فرمول شیمیایی (AuAg)Te2
ترکیب شیمیایی محلول در HNO3 Au:۳۲٫۹۹٪ Ag:۷٫۲۲٪ Te:۵۹٫۷۹٪ نسبت Au به Ag متغیر است.
رده بندی تلورور
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری بلورهای کوتاه
شکل ظاهری بلوری - آگرگاتهای دانه‌ای تقریباً کمیاب است و بیشتر در رومانی، آمریکا و استرالیا
رنگ سفیدنقره‌ای یا زردشیری روشن
رنگ خاکه سفیدنقره ای
سختی موس ۲-۳
وزن مخصوص ۸٫۶۲
رخ کامل مطابق با سطح
جلا فلزی
شفافیت کدر(اپاک)
پاراژنز سیلوانیت - پتزیت - کالاوریت- سیلوانیت- کالاوریت- طلا- پیرروتیت- پیریت
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل هیدروترمال
محل پیدایش رومانی
کاربرد کانسار طلا

کرنریت (به انگلیسی: Krennerite) با فرمول شیمیایی (AuAg)Te2 از مجموعه کانی هاست و از نام کانی شناس مجارستانی J.A.Krenner مشتق شده‌است. محلول در HNO3 Au:۳۲٫۹۹٪ Ag:۷٫۲۲٪ Te:۵۹٫۷۹٪ نسبت Au به Ag متغیر است. برای اولین بار در رومانی کشف شد و از نظر شکل بلور: بلورهای کوتاه، رنگ: سفیدنقره‌ای یا زردشیری روشن، شفافیت: کدر(اپاک)، جلا: فلزی، رخ: کامل مطابق با سطح، سیستم تبلور: ارترومبیک و در رده‌بندی تلورور است و منشأ تشکیل آن هیدروترمال است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن سیلوانیت - پتزیت - کالاوریت- سیلوانیت- کالاوریت- طلا- پیرروتیت- پیریت است کاربرد آن: کانسار طلا، از نظر ژیزمان بلوری - آگرگاتهای دانه‌ای تقریباً کمیاب است و بیشتر در رومانی، آمریکا و استرالیا یافت می‌شود.

جستارهای وابسته