کرم‌های پهن
سن: ۲۷۰ تا ۰ میلیون سال پیش
Haeckel Platodes.jpg
کرم‌های پهن، Platyhelminthes
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
Superphylum: پهن‌زیان
طرحی از برخی از گونه‌های کرم پهن

کرم‌های پهن یا پهن‌کرم‌تباران (نام علمی: Platyhelminthes) یک شاخهٔ زیست‌شناسی از بی‌مهرگان هستند. بیش از نیمی از گونههای این شاخه انگل هستند.

پهن‌کرم‌تباران ساده‌ترین جانوران سه‌لایه‌ای دارای تقارن دوطرفی هستند؛ بدن آنها برگ‌شکل یا کشیده و نواری است و ازلحاظ سازمان‌بندی، دارای اندام و دستگاه هستند.

طبقه‌بندی

کرمهای پهن به چند رده تقسیم‌بندی می‌شوند رده موجک‌ویسان که بصورت عمده غیر انگل هستند و سه رده انگلی بادکش‌ویسان نوارویسان و Monogenea.

دوسوئیان

بی‌کاواک‌سانان (بی‌کاواکان و نمرتس‌پوستان)
دوم‌دهانیان (خارپوستان، طنابداران، غیره.)


نخست‌دهانیان

پوست‌اندازان
(بندپایان، کرم‌های لوله‌ای، استوانه‌ای‌ها، غیره.)


چرخ‌زیان

خزه‌زیان
کرم حلقویکرم‌های بادام‌زمینینرم‌تنانکرم‌های نعل اسبی و بازوپایانروبانیانلوزی‌زیانMyzostomida


پهن‌زیان

بقیه Platyzoa
شکم‌تارانPlatyhelminthes

Platyhelminthes

کرم‌های زنجیرکی


Rhabditida

various Rhabditophora
various Rhabditophora
various Rhabditophoraکرم‌های پهن
(all parasitic: کپلک، کرم‌های نواری، etc.)


ویژگی های کلی این شاخه

1. بدن از سه لایه تشکیل شده است ((Triploblastic

2. معمولاً دارای بدن فشرده و مسطح با تقارن دوجانبی اند.

3. سطح خارجی بدن را پوشش کوتیکول می پوشاند.

4. فاقد حفره سلوم می باشند.

5. فضای داخل بدن را سلول های مزانشیم می پوشاند.

6. دستگاه گوارش به صورت انتهای بسته و بدون مخرج است.

7. اندام دفعی از واحد های ترشحی به نام سلول شعله ای یا Flame cell تشکیل شده است.

8. فاقد دستگاه گردش خون و تنفسی هستند.

9. دستگاه عصبی از طریق عصبی-دور مری و طناب های عصبی طولی تشکیل شده است.

10. دستگاه تولید مثلی در آنها کامل است یعنی هم دارای دستگاه تولید مثلی نر هستند و هم دارای دستگاه تولید مثلی ماده می باشند (به صورت هرمافورودیت اند)