کرم‌های بادام‌زمینی
Sipuncula.jpg
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران

کرم‌های بادام‌زمینی نام یک شاخه از کرم‌های حلقوی است. نام علمی این شاخه، ماشوره‌تباران (Sipunculida و یا Sipuncula) است که شاخه‌ای از سلسلهٔ جانوران با ظاهری کرم‌شکل و بدنی استوانه‌ای و فاقد بند هستند که دهانشان با تعدادی شاخک احاطه شده‌است که بخشی از حلق مکنده هستند. این جانوران دارای دستگاه گوارش نعل‌شکل هستند که مخرج آنها در سطح پشتی پیشین قرار می‌گیرد و دستگاه عصبی آنها شامل مغز و اندام‌های حسی است.