کتابخانهٔ آبراهام لینکلن کتابخانه‌ای بود که در سال ۱۹۴۸ در تهران تأسیس گشت

این کتابخانه به افتخار آبراهام لینکلن نامگذاری گردید، و در تهران، شیراز، و اصفهان شعبه داشت.

شعبه تهران این کتابخانه در سال ۱۹۷۵ نزدیک به ۱۶٬۰۰۰ کتاب داشت، و در سال ۱۹۷۱ حدود ۳٬۹۵۵ عضو داشت.

این کتابخانه که بخشی از مرکز فرهنگی آمریکا در ایران بود با وقوع انقلاب اسلامی تعطیل و در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار گرفت.