کباب غاز
نویسنده محمدعلی جمالزاده
تاریخ نشر ۱۳۰۷ خورشیدی
زبان فارسی
سری داستان کوتاه

کباب غاز یا رساله در حکمت مطلقه از ماست که بر ماست داستان کوتاه فارسی به قلم محمدعلی جمال‌زاده است که در کتاب شاهکار منتشر شده‌است.

پال اسپراکمن این داستان را به انگلیسی برگردانده‌است.