شامی کباب یکی از غذاهایی است که در ایران، هند و افغانستان تهیه و مصرف می‌شود.

شامی کباب لرستانی

در شامی کباب لرستانی از رب انار استفاده می‌شود.