کامرریت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری فلسی قابل انعطاف دارای لومینسانس گاهی نارنجی مات از نام یک مدیر معدن روس A.A.Kammerer گرفته شده‌است.
نام دیگر Kammererite
فرمول شیمیایی (MgCr)6 [(OH)8 - (AlSi)3 O10]
ترکیب شیمیایی محلول در HCl و SO4H۲ ترکیب شیمیائی پیچیده و ناپایدار.
رده بندی سیلیکات
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری پهن و کوتاه- هگزاگونال
شکل ظاهری بلوری - اگرگاتهای فلسی بسیار کمیاب است و بیشتر در روسیه، ترکیه، آمریکا
رنگ قرمز ارغوانی
رنگ خاکه متمایل به قرمز
سختی موس ۲-۲٫۵
وزن مخصوص ۲٫۶۴
رخ عالی
جلا شیشه ای
شفافیت شفاف - نیمه شفاف
پاراژنز - کرومیت- یوواروویت
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل دگرگونی
محل پیدایش ترکیه

کامرریت (به انگلیسی: Kammererite) با فرمول شیمیایی (MgCr)6 [(OH)8 - (AlSi)3 O10] از مجموعه کانی هاست و فلسی قابل انعطاف دارای لومینسانس گاهی نارنجی مات از نام یک مدیر معدن روس A.A.Kammerer گرفته شده‌است. محلول در HCl و SO4H۲ ترکیب شیمیائی پیچیده و ناپایدار. برای اولین بار در ترکیه کشف شد و از نظر شکل بلور: پهن و کوتاه- هگزاگونال، رنگ: قرمز ارغوانی، شفافیت: شفاف - نیمه شفاف، جلا: شیشه ای، رخ: عالی، سیستم تبلور: مونوکلینیک و در رده‌بندی سیلیکات است و منشأ تشکیل آن دگرگونی است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن - کرومیت- یوواروویت است ، از نظر ژیزمان بلوری - اگرگاتهای فلسی بسیار کمیاب است و بیشتر در روسیه، ترکیه، آمریکا یافت می‌شود.

جستارهای وابسته

منبع