کاخ ه
H palace located in Persepolis in Iran.tif
نام کاخ ه
کشور  ایران
استان فارس
شهرستان مرودشت
اطلاعات اثر
نام‌های دیگر کاخ H، کاخ اردشیر یکم
نوع بنا حجاری
کاربری کاخ
کاربری کنونی گردشگری
دیرینگی هخامنشیان
بانی اثر خشایارشا و اردشیر یکم
اطلاعات بازدید
امکان بازدید جنوب‌غربی تخت‌گاه و در غرب کاخ هدیش واقع در تخت جمشید
Persepolise map main.JPG
Persepolise map main.JPG
پلکان شمالی
پلکان
شرقی
دروازه ناتمام
پادگان ۳۲ ستون
کاخ ه
کاخ د

کاخ ه یا کاخ H (به کاخ اردشیر یکم نیز مشهور است) یکی از کاخ‌های تخت جمشید است که در جنوب‌غربی تخت‌گاه و در غرب کاخ هدیش قرار گرفته است. پلکان منقوشی که از دو جانب به این کاخ راهبر است، اکنون حالتی نیمه ویران دارد. پلکان اصلی به گواهی قطعه مکتوبی که از آن به جای مانده، به بنایی تعلق دارد که خشایارشا آغاز و اردشیر یکم آن را تمام کرده است. لبه غربی و جنوبی بنای اصلی دارای کنگره‌ای بوده که حالت شاخ و سر گاو نری را داشته است. تیلیا مرمت‌گر تخت جمشید و همسرش چند عدد از این کنگره‌ها را در پایین تخت‌گاه از زیر خاک بیرون آورده و سر جایشان نصب کرده‌اند. تعبیر این کنگره‌های کله گاوی روشن نیست و این که جان‌پناه بوده‌اند یا نماد، هنوز نامشخص است.

دیواره‌ای از کاخ ه با کتیبه اردشیر یکم

جستارهای وابسته