کاخ ج
نام کاخ ج
کشور  ایران
استان فارس
شهرستان مرودشت
اطلاعات اثر
نوع بنا حجاری
کاربری کاخ
کاربری کنونی گردشگری
دیرینگی هخامنشیان
بانی اثر اردشیر سوم (؟)
اطلاعات بازدید
امکان بازدید در جنوب کاخ آپادانای تخت‌جمشید، شرق کاخ تچر و غرب کاخ سه‌در
Persepolise map main.JPG
Persepolise map main.JPG
پلکان شمالی
پلکان
شرقی
دروازه ناتمام
پادگان ۳۲ ستون
کاخ ج
کاخ د

کاخ ج یا کاخ G در جنوب کاخ آپادانای تخت‌جمشید، شرق کاخ تچر، حیاط شمالی کاخ هدیش و غرب کاخ سه‌در قرار گرفته که امروزه آثار کمتری از آن به جای مانده‌است. برخی باستان‌شناسان بر این باورند که این کاخ نیایشگاه و پرستش‌گاه بوده‌است. برخی این کاخ را به اردشیر سوم هخامنشی نسبت می‌دهند. این کاخ بر روی سنگ خارای کوه بنا شده و محاط به دیوار محکمی از خشت خام بوده است. فرضیاتی برای این کاخ ارائه شده است یکی از آنها این بنا را به دلیل بلند بودن به نسبت مابقی بناهای تخت جمشید، نیایشگاه فرض کرده است و دیگری آن را کوشکی اختصاصی معرفی می‌کند.

پیوند یه بیرون