کاج‌سانان
Pineflower9538.jpg
Male cones on a pine branch
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: گیاهان
Division: مخروطیان
رده: Pinopsida
راسته: Pinales
تیره‌ها

کاجیان، pine family (220-250)
مطبق‌کاجیان، araucaria family (41)
بوداکاجیان، yellow-wood family (170-200)
Sciadopityaceae, umbrella-pine family (1)
سرویان، cypress family (130-140)
آلوسرخداران، plum-yew family (20)
سرخداریان، yew family (12-30)
Phyllocladaceae, Celery Pines (5)

Incertae sedis:

  • Paahake

(with approximate number of species in brackets)

کاج‌سانان (Pinales) راسته‌ای از کاج‌تباران (Pinopsida) است که تمام مخروطیان کنونی را در بر می‌گیرد؛ این راسته پیش از این مخروطی‌سانان (Coniferales) نامیده می‌شد؛ صفت بارز همه کاج‌سانان داشتن ساختارهای زایشی معروف به مخروط است.

  • برابرنهاده‌های فرهنگستان زبان فارسی: . بازدید: اکتبر ۲۰۱۱.