کابرریت
تصویری از کابرریت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری از نام محل اکتشاف آن Sierra Cabreira درپرتقال گرفته شده‌است.
نام دیگر Cabrerite
فرمول شیمیایی (NiMg)3 [AsO4]2.8H2O
ترکیب شیمیایی در اسیدها محلول است.
رده بندی آرسنیات
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری منشوری - آسیکولار
شکل ظاهری بلوری - اگرگاتهای پودر تقریباْ کمیاب است و بیشتر در پرتغال، یونان و اطریش
رنگ سبز سیبی
رنگ خاکه روشن تر از رنگ کانی
سختی موس ۲
وزن مخصوص ۳٫۱
رخ کامل - مطابق با
جلا الماسی - صدفی
شفافیت نیمه شفاف
پاراژنز - اریتریت- ژرسدرفیت- کلوآنتیت و غیره
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل ثانوی
محل پیدایش یونان

کابرریت (به انگلیسی: Cabrerite) با فرمول شیمیایی (NiMg)3 [AsO4]2.8H2O از مجموعه کانی هاست و از نام محل اکتشاف آن Sierra Cabreira درپرتقال گرفته شده‌است. در اسیدها محلول است. برای اولین بار در یونان کشف شد و از نظر شکل بلور: منشوری - آسیکولار، رنگ: سبز سیبی، شفافیت: نیمه شفاف، جلا: الماسی - صدفی، رخ: کامل - مطابق با، سیستم تبلور: مونوکلینیک و در رده‌بندی آرسنیات است و منشأ تشکیل آن ثانوی است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن - اریتریت- ژرسدرفیت- کلوآنتیت و غیره است ، از نظر ژیزمان بلوری - اگرگاتهای پودر تقریباْ کمیاب است و بیشتر در پرتغال، یونان و اطریش یافت می‌شود.

جستارهای وابسته

منبع