ژرمژوئیت
تصویری از ژرمژوئیت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری کانی مشابه آن بریل است. از نام کانی شناس روس P.V.Jeremeiev گرفته شده است
نام دیگر Jeremejevite
فرمول شیمیایی AlBO3
ترکیب شیمیایی Al2O۳:۵۹٫۴۲٪ B2O۳:۴۰٫۵۸٪
رده بندی بورات
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری منشوری
شکل ظاهری بلوری کمیاب است و بیشتر در روسیه و نامبیا
رنگ زرد روشن - متمایل به آبی
رنگ خاکه سفید
وزن مخصوص ۳٫۳۱
رخ ندارد
جلا شیشه ای
شکستگی صدفی
شفافیت شفاف
پاراژنز اسفالریت- آپاتیت- آلبیت- تورمالین
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل پگماتیت
محل پیدایش روسیه

ژرمژوئیت (به انگلیسی: Jeremejevite) با فرمول شیمیایی AlBO3 از مجموعه کانی هاست و کانی مشابه آن بریل است. از نام کانی شناس روس P.V.Jeremeiev گرفته شده است Al2O۳:۵۹٫۴۲٪ B2O۳:۴۰٫۵۸٪ برای اولین بار در روسیه کشف شد و از نظر شکل بلور: منشوری، رنگ: زرد روشن - متمایل به آبی، شفافیت: شفاف، شکستگی: صدفی، جلا: شیشه ای، رخ: ندارد، سیستم تبلور: هگزاگونال و در رده‌بندی بورات است و منشأ تشکیل آن پگماتیت است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن اسفالریت- آپاتیت- آلبیت- تورمالین است ، از نظر ژیزمان بلوری کمیاب است و بیشتر در روسیه و نامبیا یافت می‌شود.

جستارهای وابسته

منبع