چینچیلا
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: جوندگان
تیره: چینچیلاها
سرده: Chinchilla
بنت، ۱۸۲۹
Species

چینچیلای دم دراز
چینچیلای دم کوتاه

     چینچیلای دم کوتاه

     چینچیلای دم دراز

چینچیلا (نام علمی: Clinlilla laniger) پستاندار جونده کوچکی است ساکن آمریکای جنوبی که در رخنه‌های سنگی کوه‌های آند در بولیوی و پرو و شیلی زندگی می‌کند. پوست نرم خاکستری آن یکی از گرانبهاترین پوستهای قیمتی است.

این جونده سریع و باهوش برای یافتن غذا روی دو پای قدرتمند خود می ایستند و با پنجه های جلویی طعمه را گرفته و می جود. این جوندگان شبها به صورت گروه های پنجاه تایی یا بیشتر در شکاف سنگها می خوابند. وجود پوست نرم و موهای بلند و دم پرپشت این جونده باعث گرم نگه داشتن آن در سرما می شود.