چندگانگی فرهنگی یا چندفرهنگی‌گرایی (Multiculturalism به انگلیسی) یک نوع ایدئولوژی است که بر مبنای آن انسان‌هایی از اقوام، نژاد و ملیت‌های گوناگون با داشتن حقوق شهروندی یکسان در یک مکان (مثلاً یک کشور) با هم زندگی می‌کنند.


  • ویکپدیایی انگلیسی