چندجنس‌گرایی (به انگلیسی: Polysexuality) یکی از انواع گرایش‌های جنسی است که در آن، فرد ممکن است نسبت به چند جنسیت متفاوت تمایل داشته باشد. یک فرد چندجنس‌گرا فردی است که «دارای چندین تمایل جنسی است.» نویسندگانی مانند لیندا گارنتس و داگلاس کیمل بیان می‌دارند که چندجنس‌گرایی، هویت جنسیای است که «توسط افرادی استفاده می‌شود که درمی‌یابند عبارت دوجنسگرایی، به دوگانگی جنسیت که زیربنای تمایز دگرجنسگرایی و همجنسگرایی است، دامن می‌زند و اینگونه القا می‌کند که دوجنسگرایی چیزی بیش از ادغام این دوگانگی جنسیت و جنس نیست.» با این حال، قابل بحث است که دوجنس‌گرایی، دوگانگی جنسیت را القا نمی‌کند. فعالان حقوق دوجنس‌گرایان می‌گویند که بخش «دو» در عنوان نام این گرایش می‌تواند اشاره به این باشد که فرد به افراد هم‌جنسیت خود و افراد با جنسیت متفاوت، گرایش دارد.

جستارهای وابسته