چراغلو یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان رودقات بخش صوفیان شهرستان شبستر واقع شده‌است. این روستا از سمت شمال با روستاهای آلوچه‌ملک و تازه‌کند و از سمت جنوب با روستای موجومبار همسایه‌است.