چای‌کندی یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان مواضع‌خان شمالی بخش خواجه شهرستان هریس واقع شده‌است. مردم روستای چای‌کندی ترک‌زبان نشده و هنوز به زبان قدیم آذربایجان یعنی زبان تاتی سخن می‌گویند.