چالهَرز نام یکی از محلات منطقه دروس شمیران در شمال شهر تهران است.


در گذشته‌های دور محله چالهرز گودال بزرگ و دره شکلی بوده که هرزآب ها به آن جا سرازیر می‌شده است و به این سبب نام چالهرز (ترکیب چاله و هرز) را به خود گرفته است. با گذشت زمان به تدریج با تخلیه خاک و نخاله از عمق گودال کاسته شده و به کشت گندم درآمده و کم‌کم کاربری مسکونی پیدا کرده است.

جستارهای وابسته

دروس