پوولیت
تصویری از پوولیت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری دارای شکستگی ناصاف است. نام یک زمین شناس آمریکائی است. (J.W.Powell)
نام دیگر Powellite
فرمول شیمیایی CaMoO4
ترکیب شیمیایی حل شونده در HNO3 , H۲SO4 CaO:۲۸٫۴۸٪ MoO۳:۷۱٫۵۲٪
رده بندی مولیبدنیت
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری بی پیرامید - نوک تیز - ورقه‌ای - پهن و کوتاه
شکل ظاهری بلور- اگرگات خاکی تقریباً کمیاب ; آلمان غربی، مراکش، آمریکا و URSS
رنگ زرد روشن - زرد - سبز
رنگ خاکه زرد روشن تا مایل به سبز
سختی موس ۳٫۵-۴
وزن مخصوص ۴٫۳
رخ ناقص
جلا الماسی - چرب
شکستگی ناصاف
شفافیت شفاف
پاراژنز - مولیبدنیت- اسشیلیت
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل ثانوی

پوولیت (به انگلیسی: Powellite) با فرمول شیمیایی CaMoO4 از مجموعه کانی هاست و دارای شکستگی ناصاف است. نام یک زمین شناس آمریکائی است. (J.W.Powell) حل شونده در HNO3 , H۲SO4 CaO:۲۸٫۴۸٪ MoO۳:۷۱٫۵۲٪ از نظر شکل بلور: بی پیرامید - نوک تیز - ورقه‌ای - پهن و کوتاه، رنگ: زرد روشن - زرد - سبز، شفافیت: شفاف، شکستگی: ناصاف، جلا: الماسی - چرب، رخ: ناقص، سیستم تبلور: کوادراتیک و در رده‌بندی مولیبدنیت است و منشأ تشکیل آن ثانوی است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن - مولیبدنیت- اسشیلیت است ، از نظر ژیزمان بلور- اگرگات خاکی تقریباً کمیاب ; آلمان غربی، مراکش، آمریکا و URSS یافت می‌شود.

جستارهای وابسته