پون دو گار
Pont du Gard BLS.jpg
مورد استفاده قنات رومی نیم
بر روی رود گاردون
مکان ور پون دو گار، گار، فرانسه
نگهداری Public Association of Cultural Cooperation (since 2003)
وب‌گاه
طرح پل قوسی
جنس Shelly limestone
طول
  • upper: ۲۷۵ متر (۹۰۲ فوت) (originally: ۳۶۰ متر (۱٬۱۸۰ فوت))
  • mid: ۲۴۲ متر (۷۹۴ فوت)
  • low: ۱۴۲ متر (۴۶۶ فوت)
عرض
  • ۶٫۴ متر (۲۱ فوت) (max)
  • ۱٫۲ متر (۴ فوت) (aqueduct)
ارتفاع
  • ۴۸٫۸ متر (۱۶۰ فوت) (total)
  • ۱٫۸ متر (۶ فوت) (aqueduct)
تعداد دهنه
  • upper: 35 (originally: 47)
  • mid: 11
  • low: 6
پایان ساخت 40-60 AD?
هزینهٔ ساخت 30 million sesterces (est.)
بسته‌شدن 6th century?
مختصات
پون دو گار در فرانسه قرار گرفته‌است
پون دو گار
موقعیت در فرانسه
نام رسمی: Pont du Gard (Roman Aqueduct)
نوع: Cultural
معیار: i, iii, iv
رسمیت: 1985 (9th کمیته میراث جهانی یونسکو)
شماره مرجع: 344
State Party: France
Region: فهرست میراث جهانی یونسکو در اروپا
Monument historique
رسمیت: ۱۸۴۰
شماره مرجع: PA00103291
References:

پون دو گار (فرانسوی: Pont du Gard) پل-قنات رومی است که بر روی رود گاردون، واقع در ور پون دو گار، رمولن فرانسه قرار دارد. این پل جزو میراث جهانی یونسکو در فرانسه به شمار می‌رود. این پل سه طیقه دارد.