پلاتنریت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری از نام پلاتنر متالوژیست آلمانی گرفته شده‌است.
نام دیگر Plattnerite
فرمول شیمیایی PbO2
ترکیب شیمیایی به راحتی در HCl حل می‌شود و به سختی در H2SO4, HNO۳ حل می‌شود. Pb:۸۶٫۶۲٪ O:۱۳٫۳۸٪
رده بندی اکسید
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری منشوری - پیرامیدهای مضاعف
شکل ظاهری بندرت بلوری - آگرگات توده‌ای - رشته‌ای کمیاب است و بیشتر در انگلستان، آمریکا، مکزیک وایران
رنگ خاکستری سیاه - سیاه
رنگ خاکه قهوه‌ای
سختی موس ۵٫۵
وزن مخصوص ۹٫۶۳
رخ ندارد
جلا فلزی قوی - الماسی
شکستگی صدفی
شفافیت نیمه شفاف - کدر(اپاک)
خاصیت مغناطیسی ندارد
پاراژنز محتوای عناصر ردیابپسیلوملان- سروزیت- ژاروسیت- ولفنیت- پیرومورفیت و غیره
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل زون‌های اکسیدان ثانویه
محل پیدایش ایران(انارک)

پلاتنریت (به انگلیسی: Plattnerite) با فرمول شیمیایی PbO2 از مجموعه کانی هاست و از نام پلاتنر متالوژیست آلمانی گرفته شده‌است. به راحتی در HCl حل می‌شود و به سختی در H2SO4, HNO۳ حل می‌شود. Pb:۸۶٫۶۲٪ O:۱۳٫۳۸٪ برای اولین بار در ایران(انارک) کشف شد و از نظر شکل بلور: منشوری - پیرامیدهای مضاعف، رنگ: خاکستری سیاه - سیاه، شفافیت: نیمه شفاف - کدر(اپاک)، شکستگی: صدفی، جلا: فلزی قوی - الماسی، رخ: ندارد، سیستم تبلور: کوادراتیک و در رده‌بندی اکسید است همچنین خاصیت مغناطیسی ندارد و منشأ تشکیل آن زون‌های اکسیدان ثانویه است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن محتوای عناصر ردیابپسیلوملان- سروزیت- ژاروسیت- ولفنیت- پیرومورفیت و غیره است ، از نظر ژیزمان بندرت بلوری - آگرگات توده‌ای - رشته‌ای کمیاب است و بیشتر در انگلستان، آمریکا، مکزیک وایران یافت می‌شود.

جستارهای وابسته

منبع