پریسئیت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری از نام یک فلزشناس آمریکایی T.Price مشتق شده‌است.
نام دیگر Priceite
فرمول شیمیایی Ca4B10O19.7H2O
ترکیب شیمیایی حل شونده در اسیدها CaO:۳۲٫۱۱٪ B2O۳:۴۹٫۸۴٪ H2O:۱۸٫۰۵٪
رده بندی بورات
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری رمبوئدر
شکل ظاهری تقریباْ کمیاب است و بیشتر در ترکیه و آمریکا
رنگ سفیدبرفی
رنگ خاکه سفید
سختی موس ۳-۳٫۵
وزن مخصوص ۲٫۴۲
رخ خیلی خوب - مطابق با سطح
جلا کدر
شفافیت نیمه شفاف
پاراژنز - ژیپس- کلمانیت
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل دریاچه‌های اسید بوریک

پریسئیت (به انگلیسی: Priceite) با فرمول شیمیایی Ca4B10O19.7H2O از مجموعه کانی هاست و از نام یک فلزشناس آمریکایی T.Price مشتق شده‌است. حل شونده در اسیدها CaO:۳۲٫۱۱٪ B2O۳:۴۹٫۸۴٪ H2O:۱۸٫۰۵٪ از نظر شکل بلور: رمبوئدر، رنگ: سفیدبرفی، شفافیت: نیمه شفاف، جلا: کدر، رخ: خیلی خوب - مطابق با سطح، سیستم تبلور: تری کلینیک و در رده‌بندی بورات است و منشأ تشکیل آن دریاچه‌های اسید بوریک است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن - ژیپس- کلمانیت است ، از نظر ژیزمان تقریباْ کمیاب است و بیشتر در ترکیه و آمریکا یافت می‌شود.

جستارهای وابسته

منبع