پرورش ماهی یکی از زیرمجموعه‌های آبزی‌پروری است که در جهت پرورش ماهی‌ها فعالیت می‌کند و معمولاً ماهی‌هایی مانند قزل‌آلا، کپور، آزادماهی (سالامون)، تیلاپیا، ماهی کول و گربه‌ماهی را پرورش می‌دهند.

ایران

در ایران معمولاً ماهی قزل‌آلا را به دو روش در حوضچه‌های آب‌سرد پرورش می‌دهند

  1. در حوضچه‌های آب‌سرد که مخصوص پرورش ماهی هستند و معمولاً این حوضچه‌ها در کنار چشمه‌ها یا رودخانه‌های آب شیرین واقع شده‌اند.
  2. در شمال ایران گاهی ماهی قزل‌آلا را در مزرعه‌های برنج نیز رشد می‌دهند تا علاوه بر تغذیه از آفت‌های برنج ماهی در آب دائمی موجود در مزرعه نیز استفاده می‌کند.
  3. شهرستان ماهنشان در استان زنجان، به عنوان قطب تولید آبزیان در این استان شناخته شده‌است.

استفاده از سم سرطان زای مالاشیت گرین در ایران

دربرخی مزارع پروش ماهی قزل آلای ایران از سم مالاشیت گرین استفاده می‌شود که به دلیل سرطان زا بودن دو دهه است که استفاده از آن در بسیاری از کشورها ممنوع است. در حالی که چند محقق ایرانی بیش از یک دهه قبل گزارش‌هایی مبنی بر استفاده از این سم در مزارع پروش ماهی ایران منتشر کردند رویه عمومی وزارت کشاورزی و سازمان شیلات در ایران انکار و نادیده گرفتن موضوع بوده است. تنها محمد رضا تورجی، عضو هیئت علمی وزارت جهاد کشاورزی با روزنامه شهروند در تیر ۱۳۹۴ مصاحبه کرده و اطلاعاتی پیرامون استفاده از این سم در مزارع پروش ماهی ایران ارایه می‌کند.