سریمپرازئودیمیمنئودیمیم
-

Pr

Pa
ظاهر
grayish white
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد پرازئودیمیم، Pr، 59
تلفظ به انگلیسی ‎/ˌpreɪzi.oʊˈdɪmiəm/‎ PRAY-zee-o-DIM-ee-əm
or ‎/ˌpreɪsi.oʊˈdɪmiəm/‎ PRAY-see-o-DIM-ee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه لانتانیدها
گروه، دوره، بلوک [[عنصر گروه {{{group}}}|{{{group}}}]], ۶, f
جرم اتمی استاندارد 140.90765 g·mol
آرایش الکترونی [Xe] 4f 6s
الکترون به لایه 2, 8, 18, 21, 8, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 6.77 g·cm
چگالی مایع در نقطه ذوب 6.50 g·cm
نقطه ذوب 1208 K, 935 °C, 1715 °F
نقطه جوش 3793 K, 3520 °C, 6368 °F
گرمای هم‌جوشی 6.89 kJ·mol
گرمای تبخیر 331 kJ·mol
ظرفیت گرمایی 27.20 J·mol·K
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 1771 1973 (2227) (2571) (3054) (3779)
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 4, 3, 2 (mildly basic oxide)
الکترونگاتیوی 1.13 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 527 kJ·mol
دومین: 1020 kJ·mol
سومین: 2086 kJ·mol
شعاع اتمی 182 pm
شعاع کووالانسی 203±7 pm
متفرقه
ساختار کریستالی hexagonal
مغناطیس پارامغناطیس
مقاومت الکتریکی (r.t.) (α, poly)
0.700 µΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) 12.5 W·m·K
انبساط گرمایی (r.t.) (α, poly) 6.7 µm/(m·K)
سرعت صوت (سیم نازک) (20 °C) 2280 m/s
مدول یانگ (α form) 37.3 GPa
مدول برشی (α form) 14.8 GPa
مدول حجمی (α form) 28.8 GPa
نسبت پواسون (α form) 0.281
سختی ویکر 400 MPa
سختی برینل 481 MPa
عدد کاس 7440-10-0
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های پرازئودیمیم
ایزوتوپ NA نیم‌عمر DM DE (MeV) DP
Pr 100% Pr ایزوتوپ پایدار است که 82 نوترون دارد
Pr syn 19.12 h β 2.162 Nd
ε 0.745 Ce
Pr syn 13.57 d β 0.934 Nd

پرازئودیمیم (Praseodymium) عنصری شیمیایی با نشانه Pr عدد اتمی ۵۹ و جرم اتمی نسبی ۱۴۰٫۹۲. فلزی از ردیف لانتانیدها، مایل به زرد با چگالی نسبی ۶٫۵ است. نمک‌های آن سبز‌رنگ‌ اند و در گذشته با نئودیمیم اشتباه می‌شد. نام آن از واژهٔ یونانی پرازیوس (prasios) به معنای سبز و دیدیموس (didymos) به معنای همزاد گرفته شده است.

تهیه

از برقکافت نمک کلرید به طور خالص.

کاربرد

به صورت اکسید در تهیهٔ سرامیک و شیشهٔ رنگی، به عنوان کتالیزگر، مادهٔ فسفرسانس، در تولید لیزر و ...

خواص فیزیکی عنصر پراسیودیمیوم