پاگردداران
سن: Late ادیاکاران - Recent
Nerr0878.jpg
پاگردداران، Ambulacraria
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
Superphylum: Ambulacraria

پاگردداران (نام علمی: Ambulacraria) نام یک superphylum از superphylum دوم‌دهانیان است.