پاکستانی‌های ایران
کل جمعیت

۱۷۷۳۱

۱۰٫۰۰۰–۱۰۰٫۰۰۰
مناطق با جمعیت قابل توجه
تهران، مشهد
زبان‌ها
اردو • سرائیکی • پنجابی • بلوچی • فارسی
دین
اسلام

پاکستانی‌های ایران از شهروندان خارجی پاکستان که در ایران سکونت دارند، گفته می‌شود. این اقوام شامل پاکستانی‌هایی می‌شود که در ایران از والدینی پاکستانی زاده شده‌اند. آمار جمعیت پاکستانی‌ها در ایران توسط بنیاد پاکستانی‌های خارج از کشور، در بین ۱۰٫۰۰۰ و ۱۰۰٫۰۰۰ در سال ۲۰۱۲ برآورد شده بود. پیشینه قابل توجهی از آنان را دانشجویان تشکیل می‌دهند؛ که در اطراف تهران پراکنده می‌باشند. جمعیتی از بلوچ‌های پاکستانی نیز به ایران مهاجرت کرده‌اند.

جستارهای وابسته