{{جعبه شهر ایران |نام‌رسمی = پاکدشت |روی‌نقشه = آری |عرض‌جغرافیایی = ۳۵٫۴۷۲۸ |طول‌جغرافیایی = ۵۱٫۶۷۴۴ |تصویر = |اندازه‌تصویر = 250 |برچسب‌تصویر = |استان = تهران |شهرستان = پاکدشت |بخش = مرکزی |نام‌محلی = پاکدشت |نام‌های‌دیگر = |نام‌های‌قدیمی = پلدشت (پلشت) |سال‌شهرشدن = |جمعیت = ۷۰۶٬۴۹۰ نفر در سال ۱۳۹۲خطای یادکرد: خطای یادکرد: برچسب تمام کنندهٔ بدون برچسب نمایندهٔ شهرستان پاکدشت در مجلس شورای اسلامی، محمد قمی است. فرماندار پاکدشت علی صادقی است. پاکدشت به مامازند نیز معروف است. پاکدشت کنونی شامل مجموعه‌ای روستا و شهر است که در دوران باستان دهکده‌هایی در دشت ری بوده‌اند.

برخی از این روستاهای پاکدشت عبارتند از: قوهه یا کوهک، زواره بید، پاکدشت، آفرین، پارچین، جی تو، فردیس، ارم بو.

آداب و رسوم

در پاکدشت اقوامی چون لر، فارس، کرد، وجود دارد که هر کدام نیز دارای برخی آداب خاص هستند، اما در مجموع به دلیل وحدت فرهنگی که رسانه‌های همگانی نیز در ایجاد آن بسیار موثرند آداب و رسوم خاصی دیده نمی‌شود. این نظر بر اساس مشاهدات ابراز می‌گردد و خود می‌تواند بعنوان یک سر فصل پژوهشی مورد مطالعه قرار گیرد.