ویتیکنیت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری نام محل wittichen درآلمان غربی است.
نام دیگر Wittichenite
فرمول شیمیایی Cu3BiS3
ترکیب شیمیایی درشعله ذوب می‌شود. محلول در HCL , NO3H Cu:۳۸٫۴۶٪ Bi:۴۲٫۱۵٪ S:۱۹٫۳۹٪ با انکلوزیون نقره
رده بندی سولفور
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری آسیکولار- پهن و کوتاه- کشیده
شکل ظاهری بلوری - آگرگاتهای توده‌ای کمیاب است و بیشتر در آلمان، نامبیا، آمریکا و انگلستان
رنگ خاکستری سربی
رنگ خاکه سیاه
سختی موس ۲٫۵
وزن مخصوص ۶٫۳-۶٫۷
رخ ندارد
جلا فلزی
شکستگی صدفی - نامنظم
شفافیت کدر(اپاک)
پاراژنز آمپلکتیت - بیسموتینیت - تنانتیت- بیسموتینیت- تنانتیت
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل هیدروترمال
محل پیدایش آلمان شرقی

ویتیکنیت (به انگلیسی: Wittichenite) با فرمول شیمیایی Cu3BiS3 از مجموعه کانی هاست و نام محل wittichen درآلمان غربی است. درشعله ذوب می‌شود. محلول در HCL , NO3H Cu:۳۸٫۴۶٪ Bi:۴۲٫۱۵٪ S:۱۹٫۳۹٪ با انکلوزیون نقره برای اولین بار در آلمان شرقی کشف شد و از نظر شکل بلور: آسیکولار- پهن و کوتاه- کشیده، رنگ: خاکستری سربی، شفافیت: کدر(اپاک)، شکستگی: صدفی - نامنظم، جلا: فلزی، رخ: ندارد، سیستم تبلور: ارترومبیک و در رده‌بندی سولفور است و منشأ تشکیل آن هیدروترمال است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن آمپلکتیت - بیسموتینیت - تنانتیت- بیسموتینیت- تنانتیت است ، از نظر ژیزمان بلوری - آگرگاتهای توده‌ای کمیاب است و بیشتر در آلمان، نامبیا، آمریکا و انگلستان یافت می‌شود.

جستارهای وابسته

منبع