هیروگلیف‌های نوعیِ دروهٔ یونانی-رومی

هیروگلیف (به یونانی: ἱερογλύφος)‏ یا نوشته هیروگلیفی ممکن است به هر یک از این موارد اطلاق گردد:

خاستگاه

هیروگلیف به حروفی گفته می‌شود که با کشیدن تصویرهایی از جانوران و اشیا پدید آمده باشند.
به نظر می‌رسد، حروفی که نسبتاً قدیمیند از سومر یا ایلام در میان‌رودان سرچشمه گرفته باشند. این هیروگلیف‌ها که در ابتدا برای ثبت حساب فراورده‌های کشاورزی و صنایع دستی به کار می‌رفتند، بعدها به تولد حروف خط‌سان و میخی که به طور گسترده توسط سومریان، بابلی‌ها، آشوری‌ها و بعدتر پارسیان به کار گرفته شد، انجامیدند.
ولی مصری‌ها به طور جداگانه، حدود ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح، بکارگیری نوع دیگری از هیروگلیف را ـ که امروزه آن را هیروگلیف مصری می‌خوانند ـ آغاز کردند. خط هیروگلیف مصری در مدتی بیش از ۳۰۰۰ سال زبان نوشتار مصریها بوده‌است و کنده‌کاران و صنعتگران آن را در دیوار آرامگاه‌ها، ستون‌ها، تندیس‌ها، مهرها و... به کار می‌برده‌اند.