هیروفسکیت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری از نام شیمیدان چک Heyrovsky گرفته شده‌است.
نام دیگر Heyrovskyite
فرمول شیمیایی Pb6Bi2S9
ترکیب شیمیایی محلول در HNO3 Pb:۶۳٫۷۶٪ S:۱۴٫۸۰٪ Bi:۲۱٫۴۴٪
رده بندی سولفور
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری شاخة جواهری
شکل ظاهری بلورهای ریز کمیاب است و بیشتر در چک اسلواکی و سوئیس
رنگ سفید قلعی
رنگ خاکه خاکستریتیره
سختی موس ۴-۴٫۵
وزن مخصوص ۷٫۱۸
رخ ندارد
جلا فلزی
شفافیت کدر(اپاک)
خاصیت مغناطیسی ندارد
پاراژنز سختی، اشعه X و واکنش هایشیمیائیکوزالیت- مولیبدنیت- گالن- پیریت- کوارتز و غیره
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل هیدروترمال
محل پیدایش چک اسلواکی

هیروفسکیت (به انگلیسی: Heyrovskyite) با فرمول شیمیایی Pb6Bi2S9 از مجموعه کانی هاست و از نام شیمیدان چک Heyrovsky گرفته شده‌است. محلول در HNO3 Pb:۶۳٫۷۶٪ S:۱۴٫۸۰٪ Bi:۲۱٫۴۴٪ برای اولین بار در چک اسلواکی کشف شد و از نظر شکل بلور: شاخة جواهری، رنگ: سفید قلعی، شفافیت: کدر(اپاک)، جلا: فلزی، رخ: ندارد، سیستم تبلور: ارترومبیک و در رده‌بندی سولفور است همچنین خاصیت مغناطیسی ندارد و منشأ تشکیل آن هیدروترمال است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن سختی، اشعه X و واکنش هایشیمیائیکوزالیت- مولیبدنیت- گالن- پیریت- کوارتز و غیره است ، از نظر ژیزمان بلورهای ریز کمیاب است و بیشتر در چک اسلواکی و سوئیس یافت می‌شود.

جستارهای وابسته

منبع