هیدرونیوم
3D diagram showing the pyramidal structure of the hydroxonium ion Ball-and-stick model of the hydronium ion
Hydroxonium-3D-elpot.png Van der Waals radius of Hydronium
شناساگرها
شماره ثبت سی‌ای‌اس
خصوصیات
فرمول مولکولی H3O
جرم مولی 19.02 g/mol
اسیدی (pKa) -1.7
به استثنای جایی که اشاره شده‌است در غیر این صورت، داده‌ها برای مواد به وضعیت استانداردشان داده شده‌اند (در 25 °C (۷۷ °F)، ۱۰۰ kPa)
 YesY  (چیست: YesY/N؟)
Infobox references


هیدرونیوم (انگلیسی: Hydronium) نام کاتیون آبی H3O است. این یون که نوعی یون اکسونیوم است از پروتونه‌شدن آب حاصل می‌شود. هنگامی‌که یک اسید آرنیوس در آب حل شده باشد، هیدورنیوم به عنوان یک یون با بار مثبت حضور خواهد داشت؛ به طوری که اسید آرنیوس یک هیدروژن با بار مثبت را در محیط آبی آزاد می‌کند و این پروتون، مولکول آب را احاطه کرده و آن را به هیدرونیوم مبدل می‌سازد.

محتویات

تعیین pH

در واکنش تشکیل یون هیدرونیوم، یک گروه کربوکسیل تشکیل می‌شود که تعیین‌کننده میزان پی اچ است:

2 H2O در تعادل است با OH + H3O

در آب خالص، تعداد یون‌های هیدرونیوم و هیدروکسیل با هم برابر است و در نتیجه، پی‌اچ به طور ثابت برابر ۷ باقی می‌ماند.

جستارهای وابسته