همی مورفیت
تصویری از همی مورفیت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری از نظر شکل بلورهای همی مورف اخذ شده‌است.
نام دیگر Hemimorphite
فرمول شیمیایی Zn4[(OH)2-Si2O7].H2O
ترکیب شیمیایی محلول در KOH غلیظ و با ZnO واکنش می‌دهد. ZnO:۶۷٫۵۹٪ SiO۲:۲۴٫۹۴٪ H2O:۷٫۴۷٪
رده بندی سیلیکات
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری همی مورفیک - قرصی شکل
شکل ظاهری بلوری - آگرگات دانه‌ای - استلاکتیتی - پسودومرف کمیاب است و بیشتر در آلمان غربی، اتریش، ایتالیا، انگلستان، روسیه، الجزایر، ایران، آمریکا، مکزیک
رنگ بی رنگ - سفید - خاکستری - متمایل به زرد - قهوه ای
رنگ خاکه سفید
سختی موس ۵
وزن مخصوص ۳٫۳
رخ کامل
جلا شیشه‌ای - صدفی - ابریشمی
شکستگی صدفی - نامنظم
شفافیت شفاف - نیمه کدر
خاصیت مغناطیسی ندارد
پاراژنز سختی - انحلال در اسیدها - چگالیاسمیت زونیت - کالسدونی - پرهنیت- اسفالریت- ولفنیت- لیمونیت- اسمیت زونیت و غیره
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل ثانوی
محل پیدایش مکزیک

همی مورفیت (به انگلیسی: Hemimorphite) با فرمول شیمیایی Zn4[(OH)2-Si2O7].H2O از مجموعه کانی هاست و از نظر شکل بلورهای همی مورف اخذ شده‌است. محلول در KOH غلیظ و با ZnO واکنش می‌دهد. ZnO:۶۷٫۵۹٪ SiO۲:۲۴٫۹۴٪ H2O:۷٫۴۷٪ برای اولین بار در مکزیک کشف شد و از نظر شکل بلور: همی مورفیک - قرصی شکل، رنگ: بی رنگ - سفید - خاکستری - متمایل به زرد - قهوه ای، شفافیت: شفاف - نیمه کدر، شکستگی: صدفی - نامنظم، جلا: شیشه‌ای - صدفی - ابریشمی، رخ: کامل، سیستم تبلور: ارترومبیک و در رده‌بندی سیلیکات است همچنین خاصیت مغناطیسی ندارد و منشأ تشکیل آن ثانوی است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن سختی - انحلال در اسیدها - چگالیاسمیت زونیت - کالسدونی - پرهنیت- اسفالریت- ولفنیت- لیمونیت- اسمیت زونیت و غیره است ، از نظر ژیزمان بلوری - آگرگات دانه‌ای - استلاکتیتی - پسودومرف کمیاب است و بیشتر در آلمان غربی، اتریش، ایتالیا، انگلستان، روسیه، الجزایر، ایران، آمریکا، مکزیک یافت می‌شود.

جستارهای وابسته

منبع