هفت‌لنگ و چهارلنگ دو شاخه از مردم بختیاری اند، پراکندگی محل سکونت این دو شاخهٔ ایل بختیاری باعث ایجاد تفاوت در گویش و لهجه آن‌ها شده است، اما هر دو شاخه، به گویش بختیاری سخن می‌گویند.

هفت لنگ بختیاری از پنج باب تشکیل شده است و شاخه هفت لنگ شامل چهار باب می‌باشد، که عبارتند از:

بابادی باب

بابادی باب، به طایفه‌های زیر تقسیم می‌شود:

دورکی

دورکی، به طایفه‌های زیر تقسیم می‌شود:

دینارانی

دینارانی، به طایفه‌های زیر تقسیم می‌شود:

بختیاروند

بختیاروند، به طایفه‌های زیر تقسیم می‌شود:

جستارهای وابسته

  • عکاشه، اسکندر. تاریخ ایل بختیاری به کوشش فرید مرادی، تهران:۱۳۶۵
  • نیکزاد امیر حسینی، کریم. شناخت سرزمین بختیاری، اصفهان:۱۳۵۴