هخامنش
دوران ۶۸۰ تا ۶۷۵ پیش از میلاد
نام کامل هخامنش پیش
لقب(ها) شاه پارس شاه انشان
زادروز ۷۰۵ پیش از میلاد
زادگاه انشان
مرگ ۶۷۵ پیش از میلاد (۷۵ سال)
محل مرگ پارس
آرامگاه نامعلوم
پیش از چیش پیش
پس از ندارد
همسر زیبامهر
همسر زیبامهر
کاخ انشان
دودمان هخامنشی
آواز پادشاهی سرور دنیا
پدر پاو شاو
مادر انتانا ناپیرشا
فرزندان چیش پیش

هَخامَنِش (زاده ۷۰۵ پیش از میلاد) نام کسی است که دودمان هخامنشی خود را به نام او می‌خواندند. واژه هخامنش معنای دارنده اندیشه راست را می‌رساند. هخامنش می باید نیای بزرگ هخامنشیان و سرپرست طایفه پاسارگادیان بوده باشد.
هخامنش توسط پادشاه دیااکو پادشاه اول مادها (اولین پادشاه ایران) به فرمانداری پارسه منصوب می‌شود و در حمله‌ای که تعدادی از جنگجویان پارسی علیه تعدادی از سربازان سناخریب پادشاه آشور ترتیب داده بودند سرکردگی آنان را بر عهده داشت. حکومت هخامنش در آنشان درست در زمانی بود که طایفه دیگری از آریایی ها (مادها) در غرب ایران در حال تشکیل حکومت مقتدری بودند.

فرزندان و دیگر بازماندگان هخامنش سرانجام به تاسیس حکومت نیرومندی در آسیا موفق گردیدند که از ۵۵۹ ق. م تا سال ۳۳۰ ق. م دوام آورد. بعد از هخامنش حکومت آنشان به فرزندش چیش‌پیش رسید.

  • رضایی، دکتر عبدالعظیم، تاریخ ده هزار ساله ایران، تهران:اقبال، چاپ۱۶، ۱۳۸۴، جلد اول.

]] آرین.ک]]