بوریمهاسیممایتنریم
Os

Hs

(Upo)
ظاهر
نامعلوم, probably silvery, white or metallic gray
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد هاسیم، Hs، 108
تلفظ به انگلیسی ‎/[invalid input: 'hassium2009.ogg']ˈhæsiəm/‎
HASS-ee-əm
or ‎/ˈhɑːsiəm/‎
HAH-see-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه فلزات واسطه
گروه، دوره، بلوک ۸۷, d
جرم اتمی استاندارد [269] g·mol
آرایش الکترونی [Rn] 5f 6d 7s
(predicted)
الکترون به لایه 2, 8, 18, 32, 32, 14, 2
(predicted)
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد (presumably)
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 8
متفرقه
ساختار کریستالی نامعلوم
عدد کاس 54037-57-9
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های هاسیم
ایزوتوپ NA نیم‌عمر DM DE (MeV) DP
Hs syn 2 s SF
Hs ? syn 16.5 min SF
Hs syn 0.15 s α 9.30 Sg
Hs syn 0.24 s α 9.59 Sg
Hs syn 40# s α 9.27,9.13 Sg
Hs syn 3.6 s α 9.02,8.88 Sg
Hs syn 9.7 s α 9.21,9.10,8.97 Sg
Hs syn 0.36 s α 9.48 Sg
Hs syn 0.8 s α 9.83 Sg
Hs syn 52 ms α 9.99,9.87 Sg
Hs syn 2.3 ms α 10.18 Sg
Hs syn 0.75 ms α Sg
Hs syn 2.0 ms α Sg
Hs syn ~0.8 ms .5 α 10.43 Sg
.5 SF
Hs syn 0.74 ms α 10.89,10.72,10.57 Sg

هاسیم یک عنصر شیمیایی با نماد Hs و عدد اتمی ۱۰۸، که به نام دولت آلمان هسه می‌باشد. این عنصر مصنوعی (یک عنصر است که می‌تواند در آزمایشگاه ایجاد کرد ولی در طبیعت یافت نمی‌شود) و رادیواکتیو است. پایدارترین ایزوتوپ شناخته شده است، ۲۶۹Hs، دارای نیمه عمر حدود ۹٫۷ ثانیه، اگر چه تأیید نشده، ولی، ۲۷۷mHs، ممکن است دیگر نیمه عمر حدود ۱۱ دقیقه داشته باشد. بیش از ۱۰۰ اتم هاسیم تا به امروز سنتز شده است.

در جدول تناوبی عناصر، آن را یک عنصر فوق سنگین D-بلوک است. این عضو دوره ۷ است و متعلق به گروه ۸ عناصر. آزمایش‌های شیمی تأیید کرده‌اند که رفتار هاسیم به عنوان همسان و سنگین تر به اوسمیوم در گروه ۸. خواص شیمیایی از هاسیم فقط تا حدی شناخته شده است، اما آنها به خوبی با شیمی از دیگر گروه ۸ عناصر مقایسه کنید. در مقادیر انبوه، هاسیم انتظار می‌رود یک فلز نقره‌ای که به راحتی با اکسیژن هوا واکنش نشان می‌دهد و تشکیل یک تترو اکسید فرار را می‌دهد.

فیزیکی و هسته‌ای

عناصر قبلی گروه ۸ نقطه ذوب نسبتاً بالا (آهن، ۱۵۳۸ ° C؛ روتنیم، ۲۳۳۴ ° C؛ اسمیم، ۳۰۳۳ ° C). هاسیم بسیار شبیه به آنها پیش بینی شده است که در دمای اتاق جامد است، اگر چه نقطه ذوب هاسیم شده است دقیقاً محاسبه نیست. هاسیم باید در ساختار شش ضلعی نزدیک بسته‌بندی شده متبلور (C / A = ۱٫۵۹)، که طور مشابه اسمیم هم گروه سبک‌تر از آن است. هاسیم فلزی خالص محاسبه شده است و به یک مدول حجمی (مقاومت در برابر فشار یکنواخت)(۴۴۲GPa)از الماس مقایسه شده است. انتظار می‌رود که چگالی هاسیم ۴۰٫۷ g / cm3 باشد، که بالاترین در ۱۱۸ عناصر شناخته شده است و تقریباً دو برابر چگالی اسمیم، متراکم‌ترین عنصر موجود اندازه‌گیری شده در طبیعت که چگالی آن ۲۲٫۶۱ g / cm3 است.