هائوئین
تصویری از هائوئین
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری از نام بلور شناس فرانسوی R.J.Hauy اخذ شده‌است.
نام دیگر Hauyne
فرمول شیمیایی (NaCa) 8-4 [(SO4)2-1 - (AlSiO4)6]
ترکیب شیمیایی محلول در HCl متغیر
رده بندی سیلیکات
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری ایزومتریک - دودکائدر- ماکله
شکل ظاهری بلوری - آگرگات توده‌ای - دانه‌ای کمیاب است و بیشتر در آلمان غربی، آمریکا، ایتالیا
رنگ آبی - سبز - قرمز - زرد - خاکستری - سفید
رنگ خاکه سفید - متمایل به آبی
سختی موس ۵-۶
وزن مخصوص ۲٫۴-۲٫۵
رخ کامل
جلا شیشه‌ای - چرب
شکستگی صدفی
شفافیت شفاف - نیمه کدر
خاصیت مغناطیسی ندارد
پاراژنز رنگ(نوز آن)-اشعه X- واکنش هایشیمیاییلازوریت - سودالیت - نوزآن- لوسیت- نفلین- نوزآن و غیره
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل ماگمایی
محل پیدایش آلمان غربی

هائوئین (به انگلیسی: Hauyne) با فرمول شیمیایی (NaCa) 8-4 [(SO4)2-1 - (AlSiO4)6] از مجموعه کانی هاست و از نام بلور شناس فرانسوی R.J.Hauy اخذ شده‌است. محلول در HCl متغیر برای اولین بار در آلمان غربی کشف شد و از نظر شکل بلور: ایزومتریک - دودکائدر- ماکله، رنگ: آبی - سبز - قرمز - زرد - خاکستری - سفید، شفافیت: شفاف - نیمه کدر، شکستگی: صدفی، جلا: شیشه‌ای - چرب، رخ: کامل، سیستم تبلور: مکعبی و در رده‌بندی سیلیکات است همچنین خاصیت مغناطیسی ندارد و منشأ تشکیل آن ماگمایی است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن رنگ(نوز آن)-اشعه X- واکنش هایشیمیاییلازوریت - سودالیت - نوزآن- لوسیت- نفلین- نوزآن و غیره است ، از نظر ژیزمان بلوری - آگرگات توده‌ای - دانه‌ای کمیاب است و بیشتر در آلمان غربی، آمریکا، ایتالیا یافت می‌شود.

جستارهای وابسته