کوپرنیسیمنیهونیومفلروویوم
Tl

Nh

(Uht)
ظاهر
نامعلوم
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد نیهونیوم، Nh، 113
تلفظ به انگلیسی ‎/[invalid input: 'ununtrium2009.ogg']uːnˈuːntri.əm/‎
oon-OON-tree-əm
توصیحات مربوط به گروه presumably فلزات دیگر
گروه، دوره، بلوک ۱۳۷, p
جرم اتمی استاندارد [286] g·mol
آرایش الکترونی perhaps [Rn] 5f 6d 7s 7p
(guess based on تالیم)
الکترون به لایه 2, 8, 18, 32, 32, 18, 3
ویژگی‌های فیزیکی
ویژگی‌های اتمی
متفرقه
عدد کاس 54084-70-7
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های نیهونیوم
ایزوتوپ NA نیم‌عمر DM DE (MeV) DP
Nh syn 20 m نامعلوم نامعلوم نامعلوم
Nh syn 19.6 s α 9.63 Rg
Nh syn ~4.6 s α 9.74,9.48 Rg
Nh syn 0.49 s α 10.00 Rg
Nh syn 0.10 s α 10.12 Rg
Nh syn 73 ms α 10.63 Rg
Nh syn 0.34 ms α 11.68 Rg

نیهونیوم (به انگلیسی: Nihonium) نام رسمی برای عنصری شیمیایی با نماد Nh و عدد اتم ۱۱۳ است که در واکنش‌های هسته‌ای بدست می‌آید. اولین بار از واپاشی آن آن پنتیوم به دست آمد. تاکنون فقط هشت اتم از این عنصر دیده شده‌است. این اتم برای اولین بار در سال ۲۰۰۳ میلادی در دوبنا، روسیه، توسط موسسه مشترک تحقیقات اتمی ساخته شد هرچند تاکنون در انتظار تأیید توسط اتحادیه بین‌المللی شیمی محض و کاربردی می باشد.

طبق محاسبات انجام شده، این اتم به اتم های هم ستون خود که شامل بور ، آلومینیم ، گالیم، ایندیم و تالیم میشود شباهت های ساختاری دارد هرچند در عین حال نشان داده شده است که تفاوت های بزرگ و مختلفی با انها دارد.